Nieuws & updates

Releasenote v0.50c 

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de applicatie van TU en het PDF-rapport wat gegenereerd wordt na goedkeuring, de onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd:

- H.1.: Tekstuele aanpassing pop-up bij voorbeeld bijlage energiebesparende voorzieningen.
- H.3.: Enkel tonen van tekstveld bij beantwoording met 'ja' bij de vragen H.3.a.2., H.3.a.3., H.3.a.4. en H.3.a.5.
- H.3.b.: Tekstveld tonen bij zowel beantwoording met 'nee' en 'ja'.
- L.1. enkel tekstveld bij beantwoording objectvergelijking met 'nee'.
- L.1. Correcte weergave verschillen tussen het getaxeerde en de referenties (applicatie en pdf).
- Enkele kleine tekstuele aanpassingen in het taxatierapport.

Het is mogelijk dat u uw cookies dient te verwijderen om deze nieuwe versie te kunnen gebruiken. Dit ligt aan uw browserinstellingen.

Het is mogelijk dat u de website eenmalig dient te 'refreshen'. Dit kan heel eenvoudig door de volgende toets combinatie te hanteren:
• Windowsgebruiker; "CTRL + F5"
• Apple gebruikers; "APPLE + R" of "CMD + R"

Op deze manier voorkomt u dat de oude website nog (deels) in het geheugen van uw computer/browser is opgeslagen. Dit zou de juiste werking van de website kunnen belemmeren.100% acceptatie; ASR accepteert TU-rapporten


Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden was de technische verbinding tussen ASR en Taxateurs Unie geruime tijd verbroken. De band tussen ASR en Taxateurs Unie is echter nooit geschaad en met die reden zijn wij verheugd te melden dat ASR vanaf vandaag weer door Taxateurs Unie gevalideerde taxatierapporten accepteert en digitaal ontvangt in haar systemen.

Vanaf nu is Taxateurs Unie 100% geaccepteerd door geldverstrekkers. Zie ook eerder bericht inzake Obvion.

 Bekijk de meest recente nieuwsbrieven: