Taxatie Validatie Instituten


Taxateurs Unie is één van de vier Taxatie Validatie Instituten van Nederland. Erkende validatie-instituten staan vermeld op de website van de Stichting Taxaties en Validatie (STenV).

Waar tot 2015 het individuele validatie-instituut zelfstandig de aangeboden taxaties valideerde behoort dit met de inwerkingtreding van Centrale Registratie Taxaties (CRT) tot het verleden. Ter illustratie een Taxateurs Unie-, NWWI-, TVI- of iValidatie-taxatie hoewel allen identiek, bestaat niet meer. Het opnemen van CRT in de validatie-methodiek bestempeld iedere validatie tot een ‘STenV-taxatie’. Waarbij de STenV-taxatie het best kan worden gedefinieerd als de optelsom van:
 
  • controle door het enkele Validatie Instituut conform de thans geldende regels en normen uit het ISO-addendum;
  • toetsing van het getaxeerde object aan eerdere taxaties bij het betreffende Validatie Instituut;
  • toetsing van het getaxeerde object aan alle taxaties bij de overige drie Validatie Instituten.
Eerst bij het volledig voldaan hebben conform alle geldende normen en regels inclusief “Protocol dubbele registratie” verkrijgt de taxatie de stempel ‘STenV-taxatie’. Immers, bij elke aanmelding van een taxatie en/of validatie wordt:
 
  • data van het te taxeren object toegevoegd aan de CRT;
  • gecheckt of in de CRT reeds taxatiegegevens inzake het onderhavige taxatieobject aanwezig zijn. Gegevens die vergaard zijn door inbreng van alle aangesloten validatie-instituten;
  • op het moment dat zich een match voordoet wordt aanvullende actie, conform het ‘Protocol dubbele registratie’, verlangd.

Taxateurs Unie streeft er na om, in het belang van de gehele branche, ook richting collega validatie-instituten de partij te zijn die garant staat voor gevalideerde taxatierapporten van de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarnaast spant Taxateurs Unie zich in om qua communicatie de partij te zijn welke het meest snel en efficiënt reageert op vragen en opmerkingen in het CRT-traject van andere validatie-instituten.