Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Taxateurs Unie is een, NHG erkend, met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platform’ met aanvullende faciliteiten voor alle stakeholders.

Controle criteria

De specifieke taxatienormen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) hebben wij vertaald naar eenduidige controleerbare en meetbare Taxateur-Selectie- en Taxatie-Controle-Criteria. Hierdoor kunt u er verzekerd van zijn dat Taxateurs Unie taxatierapporten gevalideerd zijn conform de NHG specifieke/aanvullende eisen.

De kosten van de dienstverlening

Taxateurs Unie rekent haar tarief per validatie door aan de taxateur, onafhankelijk of de validatie nu wel of niet tot goedkeuring leidt.
De taxateur zal deze kosten op haar beurt weer doorbelasten aan de opdrachtgever (veelal de consument).
Het tarief dat Taxateurs Unie rekent voor een validatie ten behoeve van NHG-financiering (of welke dienen te voldoen aan gelijkluidende normen) is € 40,00 (€ 48,40 inclusief btw).