Missie

Taxateurs Unie wil, onafhankelijk van welke partij of belangengroepering ook, voor alle relevante partijen op de markt voor onroerend goed taxaties een spilfunctie vervullen.

Taxateurs Unie zal daartoe al haar ‘efforts’ aanwenden teneinde de daartoe ontwikkelde “high-level” ICT-systemen en organisatorische procedures garant te laten staan voor:

  • snelle, efficiënte en bovenal betrouwbare taxaties van onroerend goed;
  • een optimale communicatie tussen alle bij vastgoed taxaties betrokken partijen.  

Onze kernwaarden gelden daarbij als richtlijnen hoe we met elkaar, met onze klanten en onze leveranciers willen omgaan: onafhankelijk, open & eerlijk, snel & flexibel, verantwoordelijk en professioneel.