Kwaliteit

Om de kwaliteit van haar organisatie te borgen en inzichtelijk te maken aan haar relaties en stakeholders is Taxateurs Unie ISO 9001:2008 gecertificeerd. Ook de ISO 9001:2008 addendum certificatie, ten aanzien van Taxatie Validatie Instituten, is behaald.

In dat kader draagt Taxateurs Unie doorlopend zorg voor

  • vaststellen, invoeren en onderhouden van processen die nodig zijn voor het kwaliteits-managementsysteem; interne-rapportages over de prestaties van het kwaliteits-managementsysteem en eventuele noodzaak voor verbetering; en
  • bevorderen van het bewustzijn van de eisen van klanten/stakeholders binnen de gehele organisatie

De slogan: “Second in volume, first in performance” geeft daarnaast onze ambitie op kwaliteitsgebied aan.

Onze organisatie besteedt veel aandacht aan de permanente verbetering van onze bedrijfsvoering. De mening van onze relaties is daarbij van groot belang.
Uw reactie, of die nu negatief of positief is, stellen wij dan ook zeer op prijs en nemen wij zeer serieus.

Heeft u een klacht of compliment? Meldt u die dan aan