Historisch perspectief

Taxateurs Unie is een geregistreerde handelsnaam van Salestools.nl B.V. Het bedrijf is najaar 2004 opgericht en ingeschreven in het handelsregister op acht december 2004. Vanaf haar oprichting is de focus gericht op de onroerend goed markt en met name het segment ‘makelaardij/taxateurs’ is tot specialisatie en werkterrein verkozen.

In korte tijd ontwikkelde het bureau zich tot een professionele organisatie die zich richtte op managementconsultancy alsmede design, development en maintenance van ICT-systemen.