Het initiatief

De exponentiële toename van het aantal schadedossiers, waarbij het vermoeden bestond dat bij ’n veelheid van deze dossiers van fraude sprake is, leidde in 2006 tot de start van een onderzoek. De brancheorganisaties van makelaars en taxateurs (VBO, NVM, LMV en RVT, die laatste twee nu vormend VastgoedPRO) initieerden dit onderzoek. De conclusies werden weergegeven in het rapport  “Naar een integrale aanpak van vermogensfraude met onroerende zaken” d.d. 9 juli 2007. De gedane aanbevelingen waren waardevol doch samenhangend uitvoeren werd als complex en als een ruime tijdspanne in beslag nemend betiteld.

Een aantal betrokkenen in het onderhavige marktsegment, nu vormend de kern van de Taxateurs Unie-organisatie, hebben zich medio 2007 verdiept in de onderhavige problematiek. De doelstelling om: de taxatie van de onroerende zaak, die de onderliggende waarde vertegenwoordigt van de hypothecaire geldverstrekking, met maximale zekerheden te omgeven, leek haalbaar.

Op basis van kennis, kunde en ervaring is daarop het initiatief genomen en de uitvoering inganggezet ten einde de gevraagde zekerheden voor juiste taxaties van onroerende zaken te realiseren.

Het gedefinieerde concept is eind 2008 verworden tot een eerste operationele versie.