Focus

Taxateurs Unie is van uniek concept verworden tot een doordachte en gebruikersvriendelijke systematiek. De problematiek rondom taxaties van onroerend goed is nu in een coherent systeem ondergebracht. Gezien de omvang van de markt, de veranderingen die zich op deze markt voordoen onder invloed van maatschappelijke - en politieke invloeden, heeft Salestools eind 2008 besloten haar organisatie te herstructureren.

Vanaf dat moment heeft de organisatie zich getransformeerd tot Taxateurs Unie. Alle overige activiteiten zijn nagenoeg gestaakt en alle ‘efforts’ zijn exclusief gericht op het optimaal laten functioneren en verder uitbouwen van de TU-organisatie.