Consumenten

Taxateurs Unie is een, door STenV en NHG erkend, met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platform’ met aanvullende faciliteiten voor alle stakeholders. Specifiek voor consumenten is de volgende toegevoegde waarde van toepassing.

Taxatie aanvragen

Een taxatie aanvragen met een Taxateurs Unie validatie kan rechtstreeks bij één van de aangesloten taxateurs.
Een tarief en voorwaarden komt u rechtstreeks met de betreffende taxateur overeen.
Via de volgende pagina kunt u een geschikte en beschikbare taxateur selecteren: https://www.taxateursunie.nl/TU-Consument.aspx
Van status wijzigingen wordt u geautomatiseerd, via e-mail, op de hoogte gebracht. En indien gewenst kunt u de taxateur ook vragen om een telefonische up-date.

De kosten van de dienstverlening

Taxateurs Unie rekent géén kosten direct door aan consumenten. Taxateurs Unie belast het tarief per validatie door aan de taxateur.
De taxateur zal deze kosten op haar beurt weer doorbelasten aan de opdrachtgever (veelal u als consument).
Het tarief dat Taxateurs Unie rekent voor een validatie ten behoeve van NHG-financiering (of welke dienen te voldoen aan gelijkluidende normen)
is € 40,00 (€ 48,40 inclusief btw) .