Banken/geldverstrekkers

Taxateurs Unie is een, door STenV en NHG erkend, met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platform’ met aanvullende faciliteiten voor alle stakeholders.

Controle criteria

Tal van geldverstrekkers hebben naast of bovenop de NHG-eisen specifieke taxatienormen. Graag vertalen wij die taxatienormen naar eenduidig controleerbare en meetbare Taxateur-Selectie- en Taxatie-Controle-Criteria. Na succesvolle verwerking kunt u er verzekerd van zijn dat Taxateurs Unie taxatierapporten gevalideerd zijn conform uw specifieke/aanvullende eisen.

Tal van geldverstrekkers ontvangen geautomatiseerd bericht van Taxateurs Unie wanneer een taxatierapport ten behoeve van hun organisatie is goedgekeurd. Het taxatierapport (+ bijbehorende bijlagen) kan worden ingezien en de authentiteit van het taxatierapport kan op een efficiëntie wijze worden geverifieerd. Specifieke normen kunt u toesturen aan Harrit Wester (Business Development Manager): h.wester@taxateursunie.nl

De kosten van de dienstverlening

Taxateurs Unie rekent haar tarief per validatie door aan de taxateur.
De taxateur zal deze kosten op haar beurt weer doorbelasten aan de opdrachtgever (veelal de consument).
Het tarief dat Taxateurs Unie rekent voor een validatie ten behoeve van NHG-financiering (of welke dienen te voldoen aan gelijkluidende normen)
is € 40,00 (€ 48,40 inclusief btw).