De kwaliteit

Taxateurs Unie hecht grote waarde aan kwaliteit. Wij zijn van mening dat kwaliteitshandelen en -denken binnen een taxatie-validatie-instituut in ‘optima forma’ aanwezig dient te zijn. Vanaf onze start is het ons streven een traditie van herkenbaarheid op te bouwen op basis van kwaliteit. Voor ons betekent kwaliteit simpelweg: Voldoen aan de verwachtingen van onze relaties. Taxateurs Unie is een dynamische organisatie: zij anticipeert, onderkent behoeften, bedenkt en bouwt oplossingen voordat het probleem zich daadwerkelijk manifesteert. Vanuit haar dynamisch denken heeft Taxateurs Unie aan de wieg gestaan van de huidige taxatie-validatie-methodiek.

Taxateurs Unie stelt continuïteit zeker via Escrow

Continuïteit is onderdeel van het ISO 9001 plus addendum certificeringprogramma en beschrijft in globale termen waaraan taxatie-validatie-instituten ten aanzien van dit punt moeten voldoen. De door Taxateurs Unie ontwikkelde Escrow-regeling garandeert dat de toegang tot de data (de taxatierapporten) voor een door relaties maximaal benodigde termijn is veiliggesteld. Alle gebruikers van het Taxateurs Unie platform weten zich nu verzekerd - daar waar nodig buiten Taxateurs Unie om - dat toegang tot hun eigen taxatierapporten is veiliggesteld.

ISO 9001

ISO 9001 biedt niet de garantie voor een kwalitatief goed product. Binnen de Taxateurs Unie organisatie zijn wij ons hiervan terdege bewust. Taxateurs Unie blijft daarom met volle energie innoveren om haar systemen, processen en dienstverlening verder te optimaliseren ten ‘faveure’ van alle partijen die van haar diensten gebruikmaken. Wij streven daarbij naar een nagenoeg 100% betrouwbaarheidsgarantie voor taxaties.